Danh sách sản phẩm

Lưu ý:
– Kết quả tìm kiếm là sự kết hợp các điều kiện tìm kiếm. ví dụ
1. Điều kiện tìm kiếm:
+ tên sản phẩm : “Sandwich”
+ Tồn kho : ” Còn hàng”
2. Kết quả tìm kiếm:
+ Những sản phẩm trong tên có từ “Sandwich” và còn hàng trong kho mới hiển thị
+ Nếu trong sản phẩm có từ “Sandwich” nhưng hết hàng sẽ không hiển thị

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *