Thêm đơn hàng mới

I. Chức năng tạo đơn hàng
Đăng ký đơn hàng là chức năng để quản trị viên trang web đăng ký đơn hàng thay cho khách hàng khi đặt hàng qua các hình thức khác như điện thoại hoặc fax.

Màn hình tương tự với màn hình chỉnh sửa dữ liệu đơn hàng, nhưng các mục được để trống vì đây là màn hình nhập đơn hàng mới.

※Lưu ý nhỏ:
Nếu bạn không chấp nhận đơn đặt hàng điện thoại thì chức năng này có thể không được sử dụng nhiều, nhưng nếu bạn sử dụng nó, bạn cần tạo một hướng dẫn đặt hàng điện thoại.
Vì có một số thông tin đặt hàng là bắt buộc trên EC-CUBE nên nếu bạn bỏ lỡ chúng trên điện thoại thì bạn không thể đặt hàng thay thế. Trường hợp bạn không hỏi địa chỉ giao hàng, bạn sẽ không thể vận chuyển hàng.

II. Thông tin thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán

III. Nhập thông tin người đặt hàng

Có hai trường hợp.

Nếu đã đăng ký hội viên thì có thể chọn Tìm kiếm hội viên để lấy thông tin và không cần nhập nữa.

(Hình)

(Hình)

Trường hợp chưa là hội viên thì phải nhập các mục được yêu cầu.

(Hình)

IV. Nhập địa chỉ giao hàng

Nếu địa chỉ giao hàng giống với thông tin của người đặt hàng, hãy nhấp vào “Sao chép thông tin người đặt hàng” nó sẽ được tự động điền vào.

Trong trường hợp địa chỉ khác nhau, hãy nhập các mục được yêu cầu.

(Hình)

V. Nhập thông tin sản phẩm được đặt

Chọn Thêm sản phẩm đễ tìm kiếm trong dữ liệu Sản phẩm và lấy ra thông tin sản phẩm đã đăng ký

Khi nghe điện thoại đặt hàng, từ thông tin mã sản phẩm hay tên sản phẩm nghe được, ta sẽ tìm kiếm sản phẩm khách hàng muốn mua

(Hình)

(Hình)

Khi đã tìm ra sản phẩm, chọn nút dấu cộng và thông tin sản phẩm sẽ tự được thêm vào.

(Hình)

Khi cập nhật thông tin như giảm giá, phí vận chuyển, phụ thu thì nhấp vào Thêm các phí khác và phải nhập bằng tay.

Sau khi nhập thông tin xong thì nhấp vào nút Tính lại để cập nhật lại giá.

(Hình)

VI. Hoàn thành đơn hàng

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, nhấp vào nút Đăng ký để hoàn tất việc tạo đơn hàng.

Việc quản lý đơn hàng sau này sẽ tương tự thao tác ở phần Danh sách đơn hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *