Quản lý thẻ

Thẻ hiển thị

Khi bạn chọn và đăng ký thẻ với “quản lý sản phẩm> đăng ký sản phẩm”, thẻ có thể được hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm phía trước.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *